Postbus 839, 3700 AV Zeist 06-48138594 info@nvaz.nl

Visie en missie

Visie

De Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) wil de antroposofische gezondheidszorg verder ontwikkelen en versterken. Zij wil de samenhang tussen kwaliteit en efficiency van de aangesloten instellingen bevorderen en de acceptatie en de legitimiteit van de antroposofische gezondheidszorg in de samenleving vergroten.

Missie

De Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) stimuleert, bevordert en schept voorwaarden voor ontwikkeling en kwaliteitsbevordering van de antroposofische gezondheidszorg. Hiertoe ontwikkelt zij beleid, behartigt de belangen van haar leden, bundelt de krachten van de lidinstellingen, stimuleert de samenhang en samenwerking tussen hen en levert een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken rondom ziekte en gezondheid.