Antroposofische geneesmiddelen

Antroposofische geneesmiddelen zijn natuurlijke middelen. Alles wat zich in de natuur buiten de mens voordoet is ook in de mens te vinden op een andere, typisch menselijke wijze.

Bijvoorbeeld: de kwaliteit ‘ijzer’ komt in de natuur voor in verschillende ijzerverbindingen en in bepaalde kruiden (onder andere brandnetel). In de mens verschijnt deze kwaliteit in zijn bloed als metaal (ijzer), maar ook immaterieel in de ziel, bijvoorbeeld als moed. Voordat middelen van plantaardige of dierlijke oorsprong of mineralen...

Lees meer over antroposofische geneesmiddelen

...en metalen als geneesmiddel bruikbaar zijn, onderwerpen de bereiders deze aan een proces van verdunning, dat in een aantal fasen verloopt en een ritmische behandeling ondergaat.

Allerlei warmteprocessen begeleiden de procedure. Vaak krijgt de cliënt een combinatievorm, hetgeen de werking maximaal versterkt. Een ziekteproces waarbij een bepaalde kwaliteit in de mens verstoord is, kan men genezen door de bijbehorende stof uit de natuur tot geneesmiddel te ontwikkelen.