Het Kindertherapeuticum 'Heel het Kind' gevestigd in Zeist, is met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2017 lid van de NVAZ. De leden van Sector Therapeutica en het bestuur van de NVAZ zijn verheugd dat deze unieke therapeuticum lid is geworden. Het kindertherapeuticum met een landelijke functie, richt zich zowel op medische-, opvoedings- en ontwikkelingsvragen van kinderen en jongeren, als ook op kinderpsychiatrie en ontwikkelingsstoornissen. Voor meer informatie over het Kindertherapeuticum, zie hun website http://www.kindertherapeuticum.nl/