Gisteren was de eesrte bijeenkomst voor de Raad van Deelnemers van Stichting Zorggeschil. Via de NVAZ zijn alle leden van de sectoren Beroepsverenigingen en Therapeutica hierbij aangesloten. Hiermee voldoen zij aan de wettelijke verplichting die voortkomt uit de ingevoerde wet op kwaliteit, klachten en geschillen zorg ( WKKGZ ). In deze bijeenkomst was John Benjamin als vertegenwoordiger van zowel de NVAZ als Antroposana aanwezig. Het bestuur en de commissieleden van Stichting Zorggeschil hebben zich voorgesteld en er is informatie verstrekt over de opzet en werkwijze van de stichting. Van belang is nu dat op korte termijn er vanuit de NVAZ en Antroposana minimaal twee kandidaten worden voorgelegd aan de voorzitter van de commissie om vanuit de deelnemers. lid te worden van de commsissie. Zij kunnen bij een geschil deel uit gaan maken van de commissie. De voorzitter van de commissie, de jurist Wouter Morsselt, zal een profiel opstellen.

Daarnaast is oa. gesproken over de eis dat ieder aangesloten lid een aansprakelijkheidsverzekering heeft, door de invoering van de wet en het feit dat bij een geschil een schadevergoeding tot maximaal € 25.000 kan worden uitgekeerd, is het van belang dat iedereen naar de voorwaarden van zijn aansprakelijkheidsverzekering kijkt en aangeraden wordt om hiernaast ook een rechtsbijstandverzekering af te sluiten.