Op dinsdag 23 mei zal de volgende themabijeenkomst voor leden van de sector Instellingen plaatsvinden. Dit keer gaat het over het inrichten van de  zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking. De bijeenkomst vindt plaats op de kunstwerkplaats Magenta in Driebergen. De bijeenkomst wordt in nauwe samenwerking met de Landelijk Ouder Verbond ) LOV ) en de gastheer Lievegoed Antroposofische Zorg georganiseerd en vormgegeven. De keuze voor het onderwerp komt voor uit het onderzoek van Professor Hans Reinders met de titel 'De toekomst van ouderen met een verstandelijke beperking' ( http://www.landelijkouderverbond.nl/wp-content/uploads/2016/10/Goede-Zorg-voor-ouderen-met-beperking-en-rol-familieleden-september-2016.pdf ). Pim Blomaard, hoofdonderzoeker van het Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum en opvolger van Hans Reinders, zal ook aanwezig zijn voor het voorgenomen vervolgonderzoek naar het onderwerp.

De bijeenkomst is voor bestuursleden, directie en vooral ook gedragskundigen, vanuit de LOV zullen ouders van hun klankbordgroep aanwezig zijn. Vedere informatie over deze bijeenkomst volgt nog.