Annemieke

Annemieke

vrijdag, 08 september 2017 00:00

Inspiratiedag Maandag 13 november 2017


 

INSPIRATIEDAG

voor jonge en nieuwe medewerkers

in de antroposofische gehandicaptenzorg en ouderenzorg

Maandag 13 november 2017

EXPEDITIE U

OP WEG NAAR DE BEDOELING

Op deze dag willen we elkaar inspireren en van elkaar leren op een creatieve manier!

Niet op het eiland van Robinson, maar in een drukke stad met veel diversiteit. Aan het eind van de dag maken we een sociaal gebaar en maken we zichtbaar wat de bedoeling is.

We gaan in een gezamenlijke tocht op een avontuurlijke expeditie, zonder vaste oriëntatie, zonder veel te weten, met een creatieve houding. We gaan al doende ervaren wat het aan innerlijke bewegelijkheid vraagt om aan te sluiten bij wat anderen nodig hebben. We experimenteren met onze professionele opgave en met onze persoonlijke rugzak.

Creatief in je beroep staan. Scheppend worden in de ontmoeting. Aansluiting vinden bij wat worden kan! We halen de antroposofische visie uit de traditie en onderzoeken fris wat haar actuele opgave kan zijn. Hoe kunnen we ontdekken wat de ander of het andere te vertellen heeft als ik me verbind? We hebben een ondernemende houding, met kwaliteit als ervaring, met waarneming als basis. Met de intentie om elkaar te bemoedigen. In een experimentele setting, met creativiteit, improvisatie en veel gezelligheid.

Aan het einde van deze dag heb je een levendige kring van collega’s verzameld en ben je deel geworden van een netwerk, breed en divers. We maken van het facebook-account van de NVAZ een aparte groep voor je aan: de dag begint al als je daar lid van wordt en het gaat daarna verder!

10.00 uur                    We verzamelen op station Utrecht, hal van het Centraal Station.

                                   Daar begint op een of andere manier je expeditie.

                                   Om 17.00 uur eindigen we in de binnenstad.

Neem je rugzak mee en kijk zelf wat je erin doet! In ieder geval nieuwsgierigheid, openheid en moed. En de wil om samen te werken aan iets nieuws.

De voorbereidingsgroep:

Tjeerd Alkemade / Pluryn                                       Merlijn Trouw / DeSeizoenen

Pim Blomaard / Raphaëlstichting                           Astrid van Zon / Urtica de Vijfsprong

Patrick Kool / Scorlewald

AANVULLENDE INFORMATIE:

Vanaf nu kunnen deelnemers zich opgeven door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   onder vermelding van hun naam en de organisatie waar men werkzaam is.

Instellingen kunnen ook medewerkers aanmelden, hier geldt ook dat de namen en werkplekken moeten worden aangegeven.

Er kunnen maximaal 150 personen deelnemen aan deze dag , de kosten voor deelname bedragen € 55,00 .

Na de aanmelding ontvangt men een factuur en verdere informatie over de dag.

De komende tijd zullen we u en de medewerkers die bij u werkzaam zijn op de hoogte houden van de verdere invulling van deze inspiratiedag, hiertoe zal ook de website en de facebookpagina van de NVAZ gebruikt worden, informatie hierover volgt nog.

Aanmelden vóór 15 oktober bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor inlichtingen kunt u ook bellen met de NVAZ, telefoon:  0648 13 85 94.

maandag, 06 maart 2017 00:00

PERSBERICHT NVAA

NVAA distantieert zich van collega-arts naar aanleiding van uitzending Undercover in Nederland 5 maart 2017

Met ontzetting heeft het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA) kennis genomen van de in de door SBS6 op zondag 5 maart getoonde handelswijze van een van haar leden.

De NVAA wil op geen enkele manier geassocieerd worden met artsen die op deze wijze handelen en deze handelwijze en uitlatingen zijn dan ook voor het NVAA-bestuur aanleiding geweest om de arts met onmiddellijke ingang zijn certificaat antroposofisch arts te ontnemen en hem te royeren als lid.

Zie persbericht NVAA

woensdag, 08 februari 2017 00:00

Vu start onderzoekscentrum

VU start onderzoekscentrum voor Antroposofische zorgverlening

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) start per februari 2017 een onderzoekscentrum op het gebied van Antroposofische zorgverlening. Het onderzoek richt zich op de zorg voor verstandelijk gehandicapten en ouderen en het ontwikkelen van kennis voor de zorgprofessionals. Daarnaast richt het onderzoek zich op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en ondersteuning van de zorgprofessionals in hun werk. De VU werkt in dit nieuwe onderzoekscentrum samen met de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ).

Het onderzoekscentrum richt zich op vragen binnen de langdurige zorg van antroposofische instellingen voor mensen met een verstandelijke, psychiatrische of fysieke beperking of een beperking die is ontstaan door niet-aangeboren hersenletsel of ouderdom. Daarnaast gaat het centrum samenwerken met zorgprofessionals die zelf onderzoek uitvoeren binnen de eigen instelling of dat willen gaan doen. Het centrum heeft hierin een overkoepelende en coördinerende rol en wordt verder ontwikkeld in samenwerking met de betrokken zorginstellingen en fondsen. Het nieuwe onderzoekscentrum vervangt de voormalige Bernard Lievegoed Leerstoel van VU-emeritus hoogleraar Hans Reinders en blijft ingebed bij de faculteit der Godgeleerdheid.

Verbeteren kwaliteit van zorg

Deze onderzoeksvragen bevinden zich op zowel gedragskundig als ethisch gebied en de resultaten dragen bij aan het ontwikkelen en verbeteren  van de kwaliteit van de zorg voor de cliënten en ondersteunen de zorgorganisaties en hun medewerkers in hun werk. Het onderzoek richt zich vooral op de concretisering van de antroposofische visie in de praktijk van de zorgverlening en op het evalueren daarvan. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de wederkerigheid in de zorgrelatie, de werking van rituelen, de werking van zelfsturende teams op de eigen regie en zelfstandigheid van cliënten, effectiviteit van individuele diagnostiek, zingeving bij dementie, stervensbegeleiding en spiritual care.

Voorzetting onderzoek zorg en zingeving

De NVAZ en de VU hebben Pim Blomaard aangesteld als hoofdonderzoeker. Blomaard is in 2010 gepromoveerd bij Hans Reinders en is zestien jaar als bestuurder werkzaam geweest bij de antroposofische zorginstelling Raphaëlstichting. VU-hoogleraar Ruard Ganzevoort en decaan van de faculteit der Godgeleerdheid was nauw betrokken bij de opzet van het onderzoekscentrum en de selectie van de hoofdonderzoeker:  "Met de keuze voor Pim zijn we zeker van een goede voortzetting van het onderzoek van Hans en de Bernard Lievegoed Leerstoel ".

Antroposofische zorg in Nederland

In Nederland bestaat een breed en verspreid netwerk van antroposofische zorginstellingen. Gezamenlijk verlenen zij zorg in de vorm van wonen en werken aan meer dan drie duizend cliënten. Ruim vier duizend professionals zijn werkzaam in de instellingen die variëren van grote organisaties tot zorgboerderijen. Het onderzoekscentrum wordt medegefinancierd door diverse fondsen zoals de Iona Stichting, het Raphaëlfonds en de Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met John Benjamin, programmacoördinator van de NVAZ via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of  06 -  48 13 85 94 

De rector van de Faculteit voor Godsgeleerdheid van de VU, Ruard Ganzevoort, licht in een intervieuw het belang van het Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum toe, zie onderstaande link.

http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/we-kunnen-leren-van-de-antroposofische-kijk-op-zorg

 

http:www.zorgwijzer.nl/vergoeding/antroposofische-geneeskunde

donderdag, 08 september 2016 00:00

Project Helend Klimaat

Nieuws

 

NVAZ faciliteert project ‘helend klimaat’

Met ingang van 1 september faciliteert de NVAZ het werk aan ‘project helend klimaat’. Het doel hiervan is te komen tot een reeks van vier boekjes over het vormgeven van het leefklimaat voor mensen met ontwikkelingsproblemen. Hieraan wordt gewerkt door Annemieke Korte, tot voor kort werkzaam als docent bij het Edith Maryon College. Zij schrijft deze boekjes op basis van interviews met medewerkers van zorginstellingen en haar eigen ervaring als begeleider, leidinggevende en docent.

Van de beoogde vier deeltjes zijn er twee voltooid, deze zijn positief ontvangen. Het wordt gewaardeerd dat ze er aantrekkelijk uitzien met veel ruimte om de tekst en mooie foto’s. Niet alleen onder begeleiders maar ook onder ouders, behandelaars en managers is er belangstelling voor de boekjes. Tevens zijn ze in gebruik als lesmateriaal in antroposofische opleidingen en traingen.

Over de boekjes:

Deel 1:

helende omgeving

Helende omgeving, voor kinderen, jongeren en volwassenen met ontwikkelingsproblemen’

Dit eerste deel in de serie Helend Klimaat is een geheel herziene uitgave van ‘Helende Omgeving’ (Zonnehuizen 2010). Het kan voor €8,50 worden besteld via : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Bij afname van grotere hoeveelheden geldt een kortingsregeling.

Uit de inhoud:

De werking van vormen en kleuren, de werking van natuur, kunst en helende beelden. De inrichting van ruimtes en het belang van zorg en aandacht voor de omgeving. Nieuw zijn enkele waarnemingsoefeningen om ruimtes te leren beoordelen.

deel 2 :

bedding creeeren

Bedding creëren, over gezondheid en welbevinden van mensen met ontwikkelingsproblemen’

Dit tweede deel in de serie Helend Klimaat is eind 2015 gereedgekomen, en kan voor €8,50 worden besteld via: Bij afname va grotere hoeveelheden geldt een kortingsregeling      

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Uit Uit de inhoud:

De werking van ritme; het verschil tussen ritme en structuur, dag-, week-, maand en jaarritme; omgaan met voeding en maaltijden; lichamelijke verzorging, uitwendige ondersteuning en de werking van warmte; het omgaan met zieken, gezichtspunten met betrekking tot kleding en het huishouden.

Deel 3: ‘

De wereld kleur geven’ (werktitel) zal gaan over rituelen, huiscultuur en het vormgeven van vrije tijd. De planning is dat dit deel in het voorjaar van 2018 gereed is.

De volgende thema’s zullen worden behandeld: rituelen en hun werking, hoe geef je rituelen vorm? Omgaan met spreuken, jaarfeesten en de hiermee verbonden huiscultuur. De plaats van muziek, (voor) lezen, toneel, knutselen en spel. Het gebruik van multimedia. De plaats van sport en hobby’s. Voor de begeleider zelf: waarnemingsoefeningen, de werking van jezelf scholen via kunst en je verbinden met natuur en jaarfeesten.

Deel 4: zal gaan over samenwerken en innerlijke ontwikkeling van medewerkers.

 

Graag wil ik jullie informeren dat het behandelaanbod op de Borgstichting in Haarlem komende week wordt uitgebreid met een Jong Volwassen groep voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar met psychische problematiek en/of een verslaving. 

De behandeling richt zich op ontwikkeling en IK versterking. De manier waarop dit wordt bereikt kan via verschillende invalshoeken:

 

Steunend en structurerend, behandeling vanuit het hier en nu

Inzichtgevend, psychotherapeutisch

Of een combinatie van beiden 

 

Het programma is flexibel en wordt geboden in een 1, 2 of 3 daagse behandeling in een leefklimaat, dat uitnodigt tot veilige hechting.

Wij gaan er vanuit dat praten niet de enige weg naar herstel is. Daarom bestaat de behandeling uit een combinatie van verbale en non-verbale therapie en op indicatie aangevuld met werken in de tuin, zorgimkerij of houtwerkplaats.

  

Aanmelden kan via Zorgdomein of www.lievegoed.nl

 Er is geen wachtlijst.

 

Hartelijke groeten, 

Mary Muijs

 

Locatiemanager Haarlem en Amsterdam

 06-29033655