Nieuws

Nieuws (12)

Op onze nieuwspagina leest u onder meer over de volgende onderwerpen


- Start Academie Antroposofische Gezondheidszorg >>> lees verder
- De NVAZ geeft boekje uit 'Karma en handicap' >>> lees verder

 

  

Missie van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg

De Academie Antroposofische Gezondheidszorg verzorgt kwalitatief hoogwaardige scholing voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg op niveau vijf en hoger. Zij maakt gebruik van ervaringen en expertise uit het hoger onderwijs op het gebied van gezondheidszorg onderwijs, didactiek en kwaliteitszorg.

De Academie biedt antwoord op de vraag naar professionele ontwikkeling van mensen die vanuit een antroposofische inspiratie en deskundigheid willen werken in het veld van gezondheidszorg en welzijn. De Academie biedt met de basismodule een gemeenschappelijke basis en een interdisciplinaire verbinding aan. In de komende jaren werken beroepsverenigingen aan het verder samenbrengen van de bestaande applicatieopleidingen in de Academie, waarbij gedeelten van de opleiding interdisciplinair en gedeelten beroeps specifiek aangeboden worden. De Academie bundelt zo in haar werk de deskundigheid die bij de beroepsverenigingen en instellingen in de antroposofische zorg is ontwikkeld. De Academie staat met een open blik in het veld van hoger onderwijs en onderzoek in de gezondheidszorg en onderhoudt een netwerk om de inhoudelijke en didactische aansluiting van haar onderwijs op ontwikkelingen in het hoger onderwijs te waarborgen. 

 

 

 

Vanaf 1 januari zal mevrouw Astrid van Zon de nieuwe directeur – bestuurder worden van de Stichting Urtica en de Stichting De Vijfsprong. De afgelopen jaren was zij directeur van de Rozemarijn in Haarlem, een instelling die zij samen met ouders heeft opgezet en verder ontwikkeld.

 

De Rozemarijn is een multifunctioneel centrum, dat deel uitmaakt van de Rafaelstichting. Behalve het kinderdagcentrum (KDC), zijn er nog drie locaties waar zorg (dagbesteding en wonen) wordt geboden: het buurtschap Ferm Rozemarijn, werkplaatsencentrum Spijkerboorpad en de natuurvoedingswinkel/bakkerij Rozemarijn Santé, allemaal in Haarlem (Schalkwijk). Wij heten haar graag van harte welkom en wensen haar heel veel succes in de komende jaren!

 

 

 

Astrid van Zon volgt Ed Taylor op, die de afgelopen elf jaar aan het roer stond van Urtica De Vijfsprong en afscheid neemt, nu hij met pensioen gaat. In die elf jaar kende de leefwerkgemeenschap een stevige groei. Er wonen en werken nu een kleine vijftig mensen met een verstandelijke handicap, mensen met autisme en kinderen en jeugdigen. Ook biedt zij behandeling aan mensen met een psychiatrische hulpvraag en aan dagbesteders. Daarnaast is De Vijfsprong een bloeiend agrarisch bedrijf met zo’n vijftig melkkoeien, ca. 250.000 liter melk die op de boerderij verzuiveld wordt, een gezonde tuinderij en een druk bezochte boerderijwinkel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 1 van 2