Nieuws

Nieuws (8)

Op onze nieuwspagina leest u onder meer over de volgende onderwerpen


- Start Academie Antroposofische Gezondheidszorg >>> lees verder
- De NVAZ geeft boekje uit 'Karma en handicap' >>> lees verder

 

  

Missie van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg

De Academie Antroposofische Gezondheidszorg verzorgt kwalitatief hoogwaardige scholing voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg op niveau vijf en hoger. Zij maakt gebruik van ervaringen en expertise uit het hoger onderwijs op het gebied van gezondheidszorg onderwijs, didactiek en kwaliteitszorg.

De Academie biedt antwoord op de vraag naar professionele ontwikkeling van mensen die vanuit een antroposofische inspiratie en deskundigheid willen werken in het veld van gezondheidszorg en welzijn. De Academie biedt met de basismodule een gemeenschappelijke basis en een interdisciplinaire verbinding aan. In de komende jaren werken beroepsverenigingen aan het verder samenbrengen van de bestaande applicatieopleidingen in de Academie, waarbij gedeelten van de opleiding interdisciplinair en gedeelten beroeps specifiek aangeboden worden. De Academie bundelt zo in haar werk de deskundigheid die bij de beroepsverenigingen en instellingen in de antroposofische zorg is ontwikkeld. De Academie staat met een open blik in het veld van hoger onderwijs en onderzoek in de gezondheidszorg en onderhoudt een netwerk om de inhoudelijke en didactische aansluiting van haar onderwijs op ontwikkelingen in het hoger onderwijs te waarborgen. 

 

 

Nieuws

 

NVAZ faciliteert project ‘helend klimaat’

Met ingang van 1 september faciliteert de NVAZ het werk aan ‘project helend klimaat’. Het doel hiervan is te komen tot een reeks van vier boekjes over het vormgeven van het leefklimaat voor mensen met ontwikkelingsproblemen. Hieraan wordt gewerkt door Annemieke Korte, tot voor kort werkzaam als docent bij het Edith Maryon College. Zij schrijft deze boekjes op basis van interviews met medewerkers van zorginstellingen en haar eigen ervaring als begeleider, leidinggevende en docent.

Van de beoogde vier deeltjes zijn er twee voltooid, deze zijn positief ontvangen. Het wordt gewaardeerd dat ze er aantrekkelijk uitzien met veel ruimte om de tekst en mooie foto’s. Niet alleen onder begeleiders maar ook onder ouders, behandelaars en managers is er belangstelling voor de boekjes. Tevens zijn ze in gebruik als lesmateriaal in antroposofische opleidingen en traingen.

Over de boekjes:

Deel 1:

helende omgeving

Helende omgeving, voor kinderen, jongeren en volwassenen met ontwikkelingsproblemen’

Dit eerste deel in de serie Helend Klimaat is een geheel herziene uitgave van ‘Helende Omgeving’ (Zonnehuizen 2010). Het kan voor €8,50 worden besteld via : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Bij afname van grotere hoeveelheden geldt een kortingsregeling.

Uit de inhoud:

De werking van vormen en kleuren, de werking van natuur, kunst en helende beelden. De inrichting van ruimtes en het belang van zorg en aandacht voor de omgeving. Nieuw zijn enkele waarnemingsoefeningen om ruimtes te leren beoordelen.

deel 2 :

bedding creeeren

Bedding creëren, over gezondheid en welbevinden van mensen met ontwikkelingsproblemen’

Dit tweede deel in de serie Helend Klimaat is eind 2015 gereedgekomen, en kan voor €8,50 worden besteld via: Bij afname va grotere hoeveelheden geldt een kortingsregeling      

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Uit Uit de inhoud:

De werking van ritme; het verschil tussen ritme en structuur, dag-, week-, maand en jaarritme; omgaan met voeding en maaltijden; lichamelijke verzorging, uitwendige ondersteuning en de werking van warmte; het omgaan met zieken, gezichtspunten met betrekking tot kleding en het huishouden.

Deel 3: ‘

De wereld kleur geven’ (werktitel) zal gaan over rituelen, huiscultuur en het vormgeven van vrije tijd. De planning is dat dit deel in het voorjaar van 2018 gereed is.

De volgende thema’s zullen worden behandeld: rituelen en hun werking, hoe geef je rituelen vorm? Omgaan met spreuken, jaarfeesten en de hiermee verbonden huiscultuur. De plaats van muziek, (voor) lezen, toneel, knutselen en spel. Het gebruik van multimedia. De plaats van sport en hobby’s. Voor de begeleider zelf: waarnemingsoefeningen, de werking van jezelf scholen via kunst en je verbinden met natuur en jaarfeesten.

Deel 4: zal gaan over samenwerken en innerlijke ontwikkeling van medewerkers.

http:www.zorgwijzer.nl/vergoeding/antroposofische-geneeskunde

NVAA distantieert zich van collega-arts naar aanleiding van uitzending Undercover in Nederland 5 maart 2017

Met ontzetting heeft het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA) kennis genomen van de in de door SBS6 op zondag 5 maart getoonde handelswijze van een van haar leden.

De NVAA wil op geen enkele manier geassocieerd worden met artsen die op deze wijze handelen en deze handelwijze en uitlatingen zijn dan ook voor het NVAA-bestuur aanleiding geweest om de arts met onmiddellijke ingang zijn certificaat antroposofisch arts te ontnemen en hem te royeren als lid.

Zie persbericht NVAA


 

INSPIRATIEDAG

voor jonge en nieuwe medewerkers

in de antroposofische gehandicaptenzorg en ouderenzorg

Maandag 13 november 2017

EXPEDITIE U

OP WEG NAAR DE BEDOELING

Op deze dag willen we elkaar inspireren en van elkaar leren op een creatieve manier!

Niet op het eiland van Robinson, maar in een drukke stad met veel diversiteit. Aan het eind van de dag maken we een sociaal gebaar en maken we zichtbaar wat de bedoeling is.

We gaan in een gezamenlijke tocht op een avontuurlijke expeditie, zonder vaste oriëntatie, zonder veel te weten, met een creatieve houding. We gaan al doende ervaren wat het aan innerlijke bewegelijkheid vraagt om aan te sluiten bij wat anderen nodig hebben. We experimenteren met onze professionele opgave en met onze persoonlijke rugzak.

Creatief in je beroep staan. Scheppend worden in de ontmoeting. Aansluiting vinden bij wat worden kan! We halen de antroposofische visie uit de traditie en onderzoeken fris wat haar actuele opgave kan zijn. Hoe kunnen we ontdekken wat de ander of het andere te vertellen heeft als ik me verbind? We hebben een ondernemende houding, met kwaliteit als ervaring, met waarneming als basis. Met de intentie om elkaar te bemoedigen. In een experimentele setting, met creativiteit, improvisatie en veel gezelligheid.

Aan het einde van deze dag heb je een levendige kring van collega’s verzameld en ben je deel geworden van een netwerk, breed en divers. We maken van het facebook-account van de NVAZ een aparte groep voor je aan: de dag begint al als je daar lid van wordt en het gaat daarna verder!

10.00 uur                    We verzamelen op station Utrecht, hal van het Centraal Station.

                                   Daar begint op een of andere manier je expeditie.

                                   Om 17.00 uur eindigen we in de binnenstad.

Neem je rugzak mee en kijk zelf wat je erin doet! In ieder geval nieuwsgierigheid, openheid en moed. En de wil om samen te werken aan iets nieuws.

De voorbereidingsgroep:

Tjeerd Alkemade / Pluryn                                       Merlijn Trouw / DeSeizoenen

Pim Blomaard / Raphaëlstichting                           Astrid van Zon / Urtica de Vijfsprong

Patrick Kool / Scorlewald

AANVULLENDE INFORMATIE:

Vanaf nu kunnen deelnemers zich opgeven door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   onder vermelding van hun naam en de organisatie waar men werkzaam is.

Instellingen kunnen ook medewerkers aanmelden, hier geldt ook dat de namen en werkplekken moeten worden aangegeven.

Er kunnen maximaal 150 personen deelnemen aan deze dag , de kosten voor deelname bedragen € 55,00 .

Na de aanmelding ontvangt men een factuur en verdere informatie over de dag.

De komende tijd zullen we u en de medewerkers die bij u werkzaam zijn op de hoogte houden van de verdere invulling van deze inspiratiedag, hiertoe zal ook de website en de facebookpagina van de NVAZ gebruikt worden, informatie hierover volgt nog.

Aanmelden vóór 15 oktober bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor inlichtingen kunt u ook bellen met de NVAZ, telefoon:  0648 13 85 94.

Pagina 1 van 2