Vacature Manager Wonen Stichting Orion te Rotterdam

Profielschets Manager Wonen

Stichting Orion te Rotterdam

Rieken & Oomen

Marèns Evers & Tonnie van Ham

Houten, december 2016

Algemeen over Stichting Orion

Stichting Orion is een zorginstelling met een antroposofische grondslag voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Er werken ca. 260 werknemers met een dienstverband, daarnaast zijn er ongeveer 50-60 vrijwilligers actief voor de stichting. Stichting Orion beschikt over dertien huizen met een eigen karakter en profiel in Rotterdam in de wijken Zevenkamp en Nesselande en in Zevenhuizen. Daarnaast worden mensen in hun eigen huis begeleid. Verder heeft de organisatie vijftien werkplaatsen. Daar werken bewoners en cliënten van buiten de organisatie vanaf 18 jaar met een uiteenlopende zorgvraag. De organisatie kenmerkt zich door kleinschaligheid en korte lijnen, met een op de relatiegerichte cultuur en een open en geïnteresseerde houding naar elkaar.

Antroposofische grondslag

De visie van waaruit Stichting Orion werkt is gebaseerd op de antroposofie en brengt de volgende waarden met zich mee: zelfbepaling, verbinding, gelijkwaardigheid, wederkerigheid en diversiteit. Er wordt belang gehecht aan het uitdragen van de antroposofische gedachte in hoe er bij Stichting Orion wordt gewerkt en gewoond. Ook van de Manager Wonen wordt verwacht dat hij/zij bekend is met het antroposofisch gedachtengoed en aandacht heeft voor onder andere passende voeding, spreuken, jaarfeesten en jaarverhalen.

De context

In 2015 is een transitie ingezet, die in 2016 beslag heeft gevonden. Dit heeft er onder andere toe geleid dat er van veertien eerstverantwoordelijke groepsleiders bij de afdeling Wonen, is teruggegaan naar zes groepsleiders en van twee managers Wonen naar één. Deze situatie heeft een verschuiving van taken richting de groepsleiders tot gevolg gehad. Hun rol is van vooral uitvoerende taken, verschoven naar meer bedrijfsvoering. Daarnaast hebben ze een grotere verantwoordelijkheid gekregen, met een grotere span of control en een uitbreiding van het takenpakket. In 2016 heeft dit geleid tot een herziening van het functieprofiel van groepsleider en een herwaardering van de rol. Op papier ligt de rol nu vast maar in de praktijk is er soms nog wat onduidelijkheid over de verdeling van verantwoordelijkheden en over hoe de (communicatie)lijnen lopen. Daarnaast zijn, vanwege de recente verschuivingen, de groepsleiders en de medewerkers in de teams wat aandacht te kort gekomen. De afdeling Wonen van Stichting Orion heeft behoefte aan helderheid, stabiliteit en continuïteit.

Door langdurige afwezigheid van de huidige manager Wonen is de functie in 2016 op interim basis ingevuld. Orion is nu op zoek naar een manager Wonen voor de periode van één jaar. Gezien de ontwikkelingen binnen het MT is er bij gebleken geschiktheid uitzicht op een vast dienstverband.

De functie manager Wonen

Voor de functie zijn onderstaande rollen van belang:

Aansturen groepsleiders

Als manager Wonen ben je verantwoordelijk voor dertien huizen, die worden aangestuurd door een team van zes groepsleiders bestaande uit een man en vijf vrouwen. Het team is het afgelopen jaar, mede vanwege de hierboven beschreven context en de daaruit voortvloeiende uitdagingen, naar elkaar toegegroeid. Het heeft met elkaar de schouders er onder gezet en geleerd vrij autonoom te handelen.

Voor de groepsleiders ben je de sparringpartner voor situaties waar ze zelf niet uitkomen. Je biedt (o.a. financiële ) kaders, schept helderheid en hanteert duidelijke communicatielijnen. Je zorgt ervoor dat de groepsleiders gefaciliteerd worden om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Als manager Wonen ben je de budgetverantwoordelijke.

MT-lid

Tevens ben je lid van het managementteam dat naast de manager Wonen bestaat uit de manager Werken, de manager Vakgroep, manager Bedrijfsbureau en een manager-in- opleiding. Het MT kenmerkt zich door een prettige sfeer en een constructieve samenwerking. Vanuit deze rol is het vertalen van beleid naar de uitvoering een belangrijk aandachtsveld. Het MT staat onder leiding van de bestuurder.

Begeleiden manager-in-opleiding

Stichting Orion hecht belang aan het in stand houden van het werken volgens de antroposofische grondslag. Dit brengt met zich mee dat het lastig kan zijn het juiste managementniveau in huis te halen. Om hier op te anticiperen heeft Stichting Orion besloten uit de eigen gelederen iemand die bekend is met de antroposofie, on-the-job op te leiden tot manager. De begeleiding van de manager-in-opleiding valt momenteel onder de verantwoordelijkheid van de manager Wonen. De manager-in-opleiding zal in 2018 de manager Werken opvolgen. Deze gaat in dat jaar met pensioen.

Naast bovenstaande aandachtsgebieden zijn er nog een aantal aanvullende actuele thema’s:

Ontwikkelen visie op wonen

Er is een visie op wonen bij Stichting Orion maar die mag nog verder worden uitgewerkt en vorm gegeven om het eigen karakter en de bijzonderheid van wonen bij Orion eenduidig uit te kunnen dragen.

Gewenste nieuwbouw

Stichting Orion zit in de laatste fase van onderzoek naar de mogelijkheden tot nieuwbouw. Afhankelijk van de kennis en ervaring die de nieuwe manager Wonen meeneemt, kan dit een rol gaan spelen binnen het takenpakket van de manager Wonen.

Externe oriëntatie

De organisatie is in het verleden naar binnen gericht geweest. Van de nieuwe manager Wonen wordt verwacht een meer extern gerichte rol op te gaan pakken.

Gezien bovenstaande rollen en aandachtsgebieden is het belangrijk dat de manager Wonen ruime leidinggevende ervaring meeneemt, naast gevoel voor en ervaring met werken in de zorg. Je krijgt zaken voor elkaar vanuit het contact met de ander. Je bent een echt mensenmens, met oprechte aandacht voor de mens achter de mens. Je hebt oog voor (team)processen en voor het belang van het creëren van duidelijkheid en heldere communicatielijnen. Je bent in staat procedures aan te scherpen en goed uit te leggen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Zelf geef je het juiste voorbeeld door betrouwbaar te zijn in het opvolgen van afspraken en het creëren van helderheid in taken en verantwoordelijkheden. Je weet een goede balans te vinden tussen mensgericht handelen en oog houden voor een gezonde bedrijfsvoering die de continuïteit van Stichting Orion waarborgt. In deze functie rapporteer je aan de bestuurder.


Functie-eisen

Wij vragen een manager die:

 • beschikt over minimaal een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur een academisch werk- en denkniveau,

 • beschikt over ruime leidinggevende ervaring,

 • bekend is met de antroposofie, hier positief tegenover staat en het uit wil dragen en zich inzet om dit in de huizen ook terug te laten komen,

 • kennis van en ervaring heeft in een zorggerelateerde omgeving,

 • helder en eenduidig communiceert en de afgesproken communicatielijnen vasthoudt,

 • ervaring heeft met procesoptimalisatie.

  Competenties

  Om de functie op adequate wijze uit te voeren is het belangrijk om over de volgende competenties te beschikken:

 • empathisch vermogen

 • mensgerichtheid kunnen combineren met resultaatgerichtheid en oog voor bedrijfsvoering

 • natuurlijk overwicht, uitstraling, stevige, zelfbewuste persoonlijkheid met zelfkennis

 • procesmatig denken en handelen

 • verbindend leiderschap en samenwerkingsgericht

 • organisatorisch sterk, vooruit kunnen denken en plannen

 • organisatiesensitiviteit.

  Arbeidsvoorwaarden

  Het betreft een fulltime dienstverband van 36 uur per week voor de duur van een jaar, met kans op verlenging. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg. De functie is ingeschaald in FWG 65 met een maximum salaris van € 5026, - bij een voltijd dienstverband.

  Procedure

  De werving en selectie voor deze functie is in handen van mevrouw drs. Tonnie van Ham en mevrouw drs. Marèns Evers, beide senior adviseur bij bureau Rieken & Oomen. Zij zullen gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met selectie- en adviescommissies.

  Voor meer informatie over het profiel of de procedure kunt u contact opnemen met Tonnie van Ham of Marèns Evers via telefoonnummer 043-321 96 07 of 030-293 01 44.

  Solliciteren

  Uw sollicitatie ontvangen wij graag voor 22 maart 2017, via www.riekenoomen.nl/vacatures Klikt u op deze vacature dan kunt u reageren via uw persoonlijk dossier.

  Rieken & Oomen werving – selectie – interimmanagement - advies

  Markt 28 B 02            6211 CJ Maastricht    telefoon: 043-321 96 07

  Hofspoor 9                  3994 VZ Houten         telefoon: 030-293 01 44

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.